MUDR.
KATEŘINA
DORAZILOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST

Ceník a zpoplatněné výkony

Za výkony, které nejsou hrazeny ZP, vybíráme tyto poplatky:

Název
Poplatek
Aplikace vakcíny (nadstandardní - nepovinné očkování)
100 Kč
Potvrzení přihlášky do MŠ
100 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, SOU
100 Kč (jeden obor)
Potvrzení přihlášky na VŠ
200 Kč
Potravinářský průkaz
200 Kč
Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz200 Kč
Vyšetření pro žádost o svářečský průkaz200 Kč
Vyšetření pro žádost o zbrojní průkaz300 Kč
Potvrzení na letní tábor, dětskou rekreaci100 Kč
Nastřelení náušnic - 2 boltce300 Kč potahované náušnice
600 Kč z chirurgické oceli
Propíchnutí ušních boltců klasicky100 Kč / 1 boltec
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu200 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu100 Kč
Zdravotní potvrzení do sportovního oddílu
Výpis ze zdravotnické dokumentace
 zdarma - v rámci podpory sportování dětí  
100 Kč


Laktační a výživové poradenství poskytujeme v rámci lékařské péče zdarma!

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR 550/91 Sb o všeob. zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb a v nařízení vlády ČR 149/94 Sb, kterým se vydává Zdravotní řád.

Ceny jsou stanoveny dle zákona 526/90 Sb o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR 580/90 Sb a navazujícího výnosu MF ČR.