MUDR.
KATEŘINA
DORAZILOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST

Ceník a zpoplatněné výkony

Za výkony, které nejsou hrazeny ZP, vybíráme tyto poplatky:

Název
Poplatek
Aplikace vakcíny (nadstandardní - nepovinné očkování)
50 Kč
Potvrzení přihlášky do MŠ
50 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, SOU
50 Kč (jeden obor)
Potvrzení přihlášky na VŠ
150 Kč
Potravinářský průkaz
100 Kč
Vyšetření pro žádost o řidičský průkaz200 Kč
Vyšetření pro žádost o svářečský průkaz200 Kč
Vyšetření pro žádost o zbrojní průkaz300 Kč
Potvrzení na letní tábor, dětskou rekreaci50 Kč
Nastřelení náušnic - 2 boltce300 Kč potahované náušnice
600 Kč z chirurgické oceli
Propíchnutí ušních boltců klasicky100 Kč / 1 boltec
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu150 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu50 Kč
Zdravotní potvrzení do sportovního oddílu50 Kč


Laktační a výživové poradenství poskytujeme v rámci lékařské péče zdarma!

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR 550/91 Sb o všeob. zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb a v nařízení vlády ČR 149/94 Sb, kterým se vydává Zdravotní řád.

Ceny jsou stanoveny dle zákona 526/90 Sb o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR 580/90 Sb a navazujícího výnosu MF ČR.